14-601 Førde-Florø
 
Velg motsatt retning   Tilbake
29.06.15-18.06.16 
Seinare avgangar0530 - 1645 1820 - 1430 1820 - 2340 
 
Holdeplass DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67
Førde sentralsjukehus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430 . . . 1525 . . . . . .
Førde rb.st. 0530 0645 0715 0845 1010 1230 1400 1445 1510 1545 1645 1820
Erdal 0535 0650 0720 0850 1015 1235 1405 1450 1515 1550 1650 1825
Naustdal 0540 0700 0725 0900 1025 1245 1415 1500 1525 1600 1700 1835
Svarthumle 0550 0705 0735 0905 1030 1250 1425 1505 1530 1605 1705 1840
Storebru 0555 0710 0740 0910 1035 1255 1430 1510 1535 1610 1710 1845
Eikefjord 0605 0720 0750 0920 1040 1305 1435c 1520 1545 1620 1720 1855
Grov (Flora) 0610 0725 0800 0925 1050 1310 1450 1525 1550 1625 1725 1900
Brandsøy 0620 0735 0805 0935 1100 1320 1500 1535 1600 1635 1735 1910
Botnaneset | 0740 | | | | | | | | | |
Evja | 0745 | | | | | | | | | |
Florø kai 0635 | - | - | | 1550 | 1650 | 1920
Florø rb.st. 0635 0750 0820 0950 1115 1335 1515 1555 1615 1655 1750 1925
*Ikkje 29/6-14/8 15.
**Berre 5/7-9/8 15.
***Ikkje 5/7-9/8 15.
bNeste dag.
cFrå Eikefjord skule kl.14:40.
Operatør: Firda Billag Buss AS Tlf. 57 72 50 00


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid
I daglinje: Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar