14-251 Lavik-Oppedal
 
  Tilbake
01.05.13-30.04.14 01.05.14-31.08.14 01.09.14-31.12.14 01.01.15-30.04.15 
Måndag-fredag Laurdag Søndag
 Frå Frå   Frå Frå   Frå Frå
 Lavik kai  Oppedal kai    Lavik kai  Oppedal kai    Lavik kai  Oppedal kai
 A0030*  A0100*   A0030** A0100**  A0030*** A0100***
 A0215*  A0245*   A0215** A0245**  A0215*** A0245***
 A0430*  A0500*   A0430** A0500**  A0430*** A0500***
 A0530*  A0600*   A0530** A0600**  A0530*** A0600***
 A0630*  A0700*   A0630** A0700**  A0630*** A0700***
 A0730*  A0800*   A0730** B0830**  A0730*** A0800***
 B0800*  B0830*   A0800** B0930**   
 A0830*  A0900*      A0830*** A0900***
 B0900*  B0930*   A0900** A1000**   
 A0930*  A1000*      A0930*** A1000***
 B1000*  B1030*   B1000** B1030**   
 A1030*  A1100*   A1030** A1100**  A1030*** A1100***
 B1100*  B1130*   B1100** B1130**  B1100*** B1130***
 A1130*  A1200*   A1130** A1200**  A1130*** A1200***
 B1200*  B1230*   B1200** B1230**  B1200*** B1230***
 A1230*  A1300*   A1230** A1300**  A1230*** A1300***
 B1300*  B1330*   B1300** B1330**  B1300*** B1330***
 A1330*  A1400*   A1330** A1400**  A1330*** A1400***
 B1400*  B1430*   B1400** B1430**  B1400*** B1430***
 A1430*  A1500*   A1430** A1500**  A1430*** A1500***
 B1500*  B1530*   B1500** B1530**  B1500*** B1530***
 A1530*  A1600*   A1530** A1600**  A1530*** A1600***
 B1600*  B1630*   B1600** B1630**  B1600*** B1630***
 A1630*  A1700*   A1630** A1700**  A1630*** A1700***
 B1700*  B1730*   B1700** B1730**  B1700*** B1730***
 A1730*  A1800*   A1730** A1800**  A1730*** A1800***
 B1800*  B1830*   B1800** B1830**  B1800*** B1830***
 A1830*  A1900*   A1830** A1900**  A1830*** A1900***
 B1900*  B1930*   B1900**   B1900*** B1930***
 A1930*  A2000*   A1930** A2000**  A1930*** A2000***
 B2000*       B2000*** B2030***
 A2030*  A2100*   A2030** A2100**  A2030*** A2100***
       B2100*** 
 A2130*  A2200*   A2130** A2200**  A2130*** A2200***
 A2230*  A2300*   A2230** A2300**  A2230*** A2300***
 A2330*  A0000*   A2330** A0000**  A2330*** A0000***
*Ikkje 16/4-22/4 14.
**Ikkje 19/4 14.
***Ikkje 20/4 14.
Operatør: Fjord1 AS Tlf. Strandavegen 15, fax: 57 75 70 00
Generell informasjon: Ferje A "MF Lifjord" Tlf. 415 36 383. Ferje B "MF Gloppen" Tlf. 415 36 384. Overfartstid 20 minutter. Ferje A "MF Lifjord" Tlf. 415 36 383. Ferje B "MF Gloppen" Tlf. 415 36 384. Overfartstid 20 minutter.
I daglinje: Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar