14-601 Florø-Førde
 
Velg motsatt retning   Tilbake
29.06.15-18.06.16 
Seinare avgangar0600 - 1535 1600 - 1700 1900 - 2200 
 
Holdeplass DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67
Florø rb.st. 0600 0640 0700 0810 0840 0925 1105 1300 1400 1505 1535 1600
Florø kai | 0640 | | 0835 | | | | | | |
Evja | | | | | | | | | | | 1605
Botnaneset | | | | | | | | | | | 1607
Brandsøy 0610 0650 0710 0825 0850 0935 1115 1310 1410 1525 1550 1610
Grov (Flora) 0620 0700 0720 0835 0900 0945 1125 1320 1420 1535 1600 1620
Eikefjord 0630 0710 0735 0845 0910 0955 1135 1330 1430 1545 1615 1630
Storebru 0635 0715 0740 0850 0915 1000 1140 1335 1435 1550 1620 1635
Svarthumle 0640 0720 0745 0855 0920 1005 1145 1340 1440 1555 1625 1640
Naustdal 0650 0730 0755 0905 0930 1015 1155 1350 1450 1605 1635 1650
Erdal 0655 0735 0800 0910 0935 1020 1200 1355 1455 1610 1640 1655
Førde rb.st. 0705 0745 0810 0920 0945 1030 1210 1405 1505 1620 1650 1705
Førde sentralsjukehus . . . 0750 . . . 0925 0950 1035 . . . . . . 1510 . . . . . . . . .
*Ikkje 29/6-14/8 15.
**Berre 5/7-9/8 15.
***Ikkje 5/7-9/8 15.
bNeste dag.
cFrå Eikefjord skule kl.14:40.
Operatør: Firda Billag Buss AS Tlf. 57 72 50 00


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid
I daglinje: Må = Måndag, Ty = Tysdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skuledagar